Ajankohtaista mökkiläisille

Syystalkoot 3.10.2020

Lammassaaressa on jälleen paljon yhteistä tehtävää, tervetuloa siis syystalkoisiin lauantaina 3.10.2020 klo 8.00 alkaen.
Mikäli et itse pääse talkoisiin, puolestasi talkootöihin voi osallistua myös esim. ystäväsi. Muistathan myös, että syystalkoot eivät ole oikea hetki kunnostaa omaa mökkiä tai pihaa.

OHJELMA:
Ilmoittautuminen ja työnjako Pirtillä klo 8-9.30
Aamupuuro klo 8-8.45
Talkoolounas klo 14
Naisten sauna klo 15-17
Miesten sauna klo 17-19

Muistathan ilmoittautua ennen talkootöihin ryhtymistä.

Vuoden 2020 laskut

Laskutusjärjestelmä on muuttunut ja jokainen lasku lähetetään erikseen (ei mökkikirjeen mukana kuten aiemmin). Ethän tee maksusuorituksia ilman laskua ja viitenumeroa. Lisätietoja laskut (ät) koitto.net.

Laskutuspäivämäärät informoitiin etukäteen, jotta mökkiläiset osaavat varautua ennakkoon. Maavuokra laskutetaan kahdessa erässä (14.6. ja 14.8.), saunamaksut ja saarenhoitomaksut 16.11. Ne maksut, jotka päätetään vuosikokouksesssa laskutetaan vuosikokouksen jälkeen.

Laituri

Veneet voi kiinnittää laituriin.

Talvella Lammassaaren laituri tuli tiensä päähän ja yhdistyksen Johtokunnan valtuuttama laiturityöryhmä on selvittänyt intensiivisesti asiaa. Myös Helsingin kaupungin eri viranomaiskokoonpanot ovat kokoontuneet kevättalven aikana useasti. Lammassaaren laituri liittyy osaltaan laajempaan Merellinen Helsinki -kokonaisuuteen.

Tällä hetkellä on tiedossa seuraavaa:
* Helsingin kaupunki rakentaa kustannuksellaan uuden huoltolaiturin Lammassaareen. Rakentaminen tapahtuu arviolta 2021-2022.
* Se, että kaupunki on kirjallisesti vahvistanut huoltolaiturin rakentamisen, on Koitolle huomattava taloudellinen helpotus.
* Koitto on saanut kirjallisesti luvan pystyttää huoltolaiturin paikalle tilapäisen laiturin, jotta saaressa saadaan välttämättömät kuljetukset toimimaan.
* Asemakaavassa Lammassaareen on osoitettu kaksi muutakin laituripaikkaa, vaikka Koiton vuokrasopimuksessa on maininta vain yhdestä. Näille paikoille on tavoitteena rakentaa saarelaisten veneille tarkoitetut laiturit. Rakentamisen tavoitteellinen aikataulu on 2021.
* Uusia laitureita varten Koitto on saanut kirjalliset ohjeet mitä laitureilta edellytetään: suunnitelmapiirrokset, ELY-keskuksen lausunto ja toimenpidelupa. Uusista laitureista tehdään myös sijoitussopimukset kaupungin kanssa.
* Uusien laitureiden rakentamisessa hyödynnetään vanhan huoltolaiturin rakenteita ja suunnitelmat teetetään tämä huomioiden.
* Uusien laitureiden edistäminen alkaa sillä, että 2020 suunnitelmatyö kilpailutetaan, luvat haetaan ja muut selvitykset tehdään. Laiturien hankinnasta ja rakentamisesta päätetään 2021.
* Tulevaisuudessa rannoilla ei saa säilyttää veneitä, vaan veneet ovat laitureissa kesäisin. Vuonna 2020 veneitä ei tarvitse laskea veteen.

Mökkiläisiä pyydetään antamaan työrauha etenkin kaupungin viranomaisille, jottei heitä kuormiteta yksittäisillä kyselyillä.

Sauna

Sauna avataan käyttöön 1.6.2020. Vuoroja voi varata normaalisti omalle mökkikunnalle, Yhteissaunavuorot ovat vuoroviikoin heinä- ja elokuussa.

Saunaa ei voi varata maanantaisin, jolloin on kuivatuspäivä.

Huom! Sairaana ei saa tulla saunaan!

Muistathan että saunan tulipesää ei saa pakata täyteen. Palotilan tulee olla riittävän ilmava, jotta hormi ei nokeennu.

Kevättalkoot 2020

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Lammassaaren kevättalkoita EI JÄRJESTETÄ 9.5.2020.

Koitto ry on saanut lukuisia varoituksia ja siivouskehotuksia saaren epäsiisteydestä johtuen. Saaren lukuisia siivouskohteita on tunnistettu ja niiden siivoamiseen toivotaan mökkiläisiä itsenäisiin talkoisiin. Talkootyöaika on 3h ja työtehtävät, talkoo-ohjeet ja talkoista raportointi on kuvattu täällä: https://docs.google.com/document/d/1iM6s1se4eHFK9sDiXMDYPyJ7dHvHR3vFShbINwKQVkQ/edit

LUE OHJEET ENSIN.

Lisätietoja itsenäisetsi tehtävästä talkootyöstä saa osoitteesta saarenhoito (ät) koitto.net. Talkookysymykset pyydetään tähän osoitteeseen, ei siis puheenjohtajan osoitteeseen.

Nuohous 2020

Koitto on saanut ohjeet, että nuohoustilaukset toivotaan jätettävän syksyyn, mikäli nuohous ei ole aivan pakollinen. Ohjeistus johtuu poikkeustilanteen aiheuttamasta kuormituksesta nuohoojilla.

Lammassaaren ulkoilupolut, polkupyöräparkki ja kottikärryjen säilytysalue

Kaupunki on tehnyt suunnitelmaluonnoksen saaren ulkoilureittien kunnostamiseksi, sekä polkupyöräparkin ja kottikärryparkin rakentamisesta. Tavoitteena on parantaa Lammassaaren virkistyskäyttöä kunnostamalla nykyiset tallatut reitit kulutusta kestäviksi ulkoilupoluiksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Pornaistenniemen virkistysalueet siistitään suunnittelemalla polkupyöräparkki ja kiinnityspaikka lammassaarelaisten kottikärryille.

Suunnitelmat laaditaan vuoden 2020 aikana. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 28.11.2019 ja Koitto laati luonnokseen palautekoosteen.

Kaupunki on laatinut vuorovaikutusmuistion, jossa käydään läpi ja kommentoidaan kaikki saatu palaute.

Vuorovaikutusmuistio:

Luonnosvaiheen materiaalit:

Kaivojen vedenlaatu 2018

Kaivoveden laatu suositellaan tutkittavan kolmen vuoden välein. Vuonna 2018 näytteet otettiin 5.6. Molempien kaivojen mikrobiologinen vedenlaatu oli hyvä, yläkaivossa oli rauta- ja humuspitoisuus (KMnO4-luku) koholla ja alakaivossa oli humuspitoisuus koholla. Humus vaikuttaa veden väriin, mutta sitä voi käyttää talousvetenä. Tutkimustulokset: yläkaivo ja alakaivo.

Trampoliini

Koitto ry on päättänyt luopua trampoliinista saaressa. Syy ei ole trampoliinin kustannus vaan laaja vahingonkorvausvastuu sekä haaste pitää trampoliini käyttökuntoisena. Trampoliinionnettomuudet voivat olla vakaviakin ja korvausvastuuta ei voi väistää sillä, että ilmoitetaan käytön olevan omalla vastuulla. Koitto ry on kuitenkin myöntänyt luvan yksityishenkilöiden ylläpitämän trampoliinin sijoitukseen saaressa. Sijoituksesta ja kunnossapitovastuusta on laadittu kirjallinen sopimus. Trampoliini on mökkiläisten lasten käytössä.

Trampoliini on nyt lentopallokentällä, jossa se toivottavasti herättää vähemmän saaressa liikkuvien turistien huomiota. Trampoliinin käyttöohjeet ovat sen vieressä sekä luettavissa Koiton nettisivuilla. Trampoliini on myös lukittu, lukkoon käy saaren avain (sama kuin huusseihin).

Lammassaaren lapsiperheiden vanhempia pyydetään ohjeistamaan lapsia trampoliinin käytöstä, sekä siitä että trampoliini tulee lukita käytön jälkeen. Kaikkien Lammassaarelaisten toivotaan puuttuvan luvattomaan käyttöön tai ilkivaltaan, sillä hyväkuntoisesta trampoliinista on paljon iloa lapsille. Palautetta trampoliiniin liittyen voi lähettää johanna.kallio[ät]iki.fi.

Jätteen poltto saaressa

Mökkiläisiä muistutetaan Helsingin kaupunkin ympäristönsuojelumääräyksistä, joiden mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty:

17 § Jätteiden poltto kiinteistöllä

"Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kielto ei koske kuivaa, puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä, jota poltetaan asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin käyttöä sytykkeenä.

Risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto on kielletty asemakaavassa osoitetuissa rakennuskortteleissa ja niiden ulkopuolella taajaan rakennetuilla alueilla. Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista tynnyrissä tai vastaavassa astiassa."