Ajankohtaista mökkiläisille

Saarenhoitopäivä 2.10.

Lammassaaressa on jälleen paljon yhteistä tehtävää. Tervetuloa siis saarenhoitopäivään lauantaina 2.10.2021 klo 8.00 alkaen.

Mikäli et itse pääse osallistumaan saarenhoitoon, puolestasi töihin voi osallistua myös esim. ystäväsi. Muistathan myös, että saarenhoitopäivä ei ole oikea hetki kunnostaa omaa mökkiä tai pihaa.

OHJELMA:
Ilmoittautuminen ja työnjako Pirtillä klo 8-9.00
Aamupuuro klo 8-8.45
Kokko klo 10.00-
Lounas klo 14.00
Naisten sauna klo 15-17
Miesten sauna klo 17-19

Muistathan ilmoittautua ennen saarenhoitotöihin ryhtymistä.Tervetuloa mukaan kunnostamaan saarta!

Sauna

ajalla 1.9.-1.10.2021
ma suljettu/saunan kuivatus
ti klo 16.00 - 24.00
ke klo 16.00 - 24.00
to klo 16.00 - 24.00
pe klo 16.00 - 24.00
la klo 16.00 - 24.00
su klo 16.00 - 24.00

Sama maja ei saa varata sekä perjantain että lauantain vuoroja. Jos vuoroja on lauantaina vapaana, niitä voi varata samalle päivälle. Sunnuntai-varaukset toimivat kuten ennenkin. Maanantaina sauna kuivuu ja ei ole varattavissa.
Johtokunnan kokoonpano

Yhdistykselle on valittu uusi johtokunta 31.3. pidetyssä vuosikokouksessa.

Nina Östman, puheenjohtaja
Otto-Wille Koste, varapuheenjohtaja
Kirsi Tuomi, sihteeri
Kirsi Ojanperä, taloudenhoitaja
Mika Pääkkönen
Reijo Haimi
Santeri Harju
Sami Kulju
Sanna Peltola
Sara Hirsimäki
Kari Pelttari
Jasmin Nuora

Vuoden 2021 laskut

Laskutusjärjestelmä on muuttunut ja jokainen lasku lähetetään erikseen (ei mökkikirjeen mukana kuten aiemmin). Ethän tee maksusuorituksia ilman laskua ja viitenumeroa. Lisätietoja laskut (ät) koitto.net.

Laskutuspäivämäärät informoitiin etukäteen, jotta mökkiläiset osaavat varautua ennakkoon. Maavuokra laskutetaan kahdessa erässä (14.6. ja 14.8.), saunamaksut ja saarenhoitomaksut 16.11. Ne maksut, jotka päätetään vuosikokouksesssa laskutetaan vuosikokouksen jälkeen.

Laituri

Tällä hetkellä on tiedossa seuraavaa:
* Helsingin kaupunki rakentaa kustannuksellaan uuden huoltolaiturin Lammassaareen. Rakentamisen tarkempi aikataulu ei ole vielä selvillä.
* Se, että kaupunki on kirjallisesti vahvistanut huoltolaiturin rakentamisen, on Koitolle huomattava taloudellinen helpotus.
* Koitto on saanut kirjallisesti luvan pystyttää huoltolaiturin paikalle tilapäisen laiturin, jotta saaressa saadaan välttämättömät kuljetukset toimimaan.
* Asemakaavassa Lammassaareen on osoitettu kaksi muutakin laituripaikkaa, vaikka Koiton vuokrasopimuksessa on maininta vain yhdestä. Näille paikoille on tavoitteena rakentaa saarelaisten veneille tarkoitetut laiturit. Rakentamisen tavoitteellinen aikataulu on 2021.
* Uusia laitureita varten Koitto on saanut kirjalliset ohjeet mitä laitureilta edellytetään: suunnitelmapiirrokset, ELY-keskuksen lausunto ja toimenpidelupa. Uusista laitureista tehdään myös sijoitussopimukset kaupungin kanssa.
* Uusien laitureiden rakentamisessa hyödynnetään vanhan huoltolaiturin rakenteita ja suunnitelmat teetetään tämä huomioiden.
* Tulevaisuudessa rannoilla ei saa säilyttää veneitä, vaan veneet ovat laitureissa kesäisin.

Mökkiläisiä pyydetään antamaan työrauha etenkin kaupungin viranomaisille, jottei heitä kuormiteta yksittäisillä kyselyillä.

Lammassaaren ulkoilupolut, polkupyöräparkki ja kottikärryjen säilytysalue

Kaupunki on tehnyt suunnitelmaluonnoksen saaren ulkoilureittien kunnostamiseksi, sekä polkupyöräparkin ja kottikärryparkin rakentamisesta. Tavoitteena on parantaa Lammassaaren virkistyskäyttöä kunnostamalla nykyiset tallatut reitit kulutusta kestäviksi ulkoilupoluiksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Pornaistenniemen virkistysalueet siistitään suunnittelemalla polkupyöräparkki ja kiinnityspaikka lammassaarelaisten kottikärryille.

Suunnitelmat laaditaan vuoden 2020 aikana. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 28.11.2019 ja Koitto laati luonnokseen palautekoosteen.

Kaupunki on laatinut vuorovaikutusmuistion, jossa käydään läpi ja kommentoidaan kaikki saatu palaute.

Vuorovaikutusmuistio:

Luonnosvaiheen materiaalit:

Trampoliini

Koitto ry on päättänyt luopua trampoliinista saaressa. Syy ei ole trampoliinin kustannus vaan laaja vahingonkorvausvastuu sekä haaste pitää trampoliini käyttökuntoisena. Trampoliinionnettomuudet voivat olla vakaviakin ja korvausvastuuta ei voi väistää sillä, että ilmoitetaan käytön olevan omalla vastuulla. Koitto ry on kuitenkin myöntänyt luvan yksityishenkilöiden ylläpitämän trampoliinin sijoitukseen saaressa. Sijoituksesta ja kunnossapitovastuusta on laadittu kirjallinen sopimus. Trampoliini on mökkiläisten lasten käytössä.

Trampoliini on nyt lentopallokentällä, jossa se toivottavasti herättää vähemmän saaressa liikkuvien turistien huomiota. Trampoliinin käyttöohjeet ovat sen vieressä sekä luettavissa Koiton nettisivuilla. Trampoliini on myös lukittu, lukkoon käy saaren avain (sama kuin huusseihin).

Lammassaaren lapsiperheiden vanhempia pyydetään ohjeistamaan lapsia trampoliinin käytöstä, sekä siitä että trampoliini tulee lukita käytön jälkeen. Kaikkien Lammassaarelaisten toivotaan puuttuvan luvattomaan käyttöön tai ilkivaltaan, sillä hyväkuntoisesta trampoliinista on paljon iloa lapsille. Palautetta trampoliiniin liittyen voi lähettää johanna.kallio[ät]iki.fi.

Jätteen poltto saaressa

Mökkiläisiä muistutetaan Helsingin kaupunkin ympäristönsuojelumääräyksistä, joiden mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty:

17 § Jätteiden poltto kiinteistöllä

"Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kielto ei koske kuivaa, puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä, jota poltetaan asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin käyttöä sytykkeenä.

Risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto on kielletty asemakaavassa osoitetuissa rakennuskortteleissa ja niiden ulkopuolella taajaan rakennetuilla alueilla. Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista tynnyrissä tai vastaavassa astiassa."