Ajankohtaista mökkiläisille

Lammassaaren mökkiläisten perinteinen elonkorjuujuhla Pohjolan Pirtillä 24.8.2019


Ohjelma

 • Klo 13:00 - 17:00 kirpputori Pirtillä (ks lisätietoja alla)
 • Klo 13:00 - 15:00 naisten sauna
 • Klo 15:00 - 17:00 miesten sauna
 • Klo 18:00 juhla Pohjolan Pirtillä:

- Elojuhla-ateria nyyttikestiperiaatteella, vain KYPSIÄ ja TARJOILUVALMIITA ruokia

(nyyttikestimateriaalit Pirtille 24.8. klo 16-17)

Klo 20:00 KARAOKE ja mukavaa yhdessä olemista

Hyvä mökkiläinen, huomioithan vieraittesi lukumäärän nyyttikestissäsi!

Vapaaehtoisia emäntiä / isäntiä tarvitaan juhla-aterian kattaukseen ja siivoamiseen.

Arpajaisia järjestetään jälleen ensi kesänä.

TERVETULOA!


Kirpputori 24.8.2019 Pirtillä

Kirpputori järjestetään 24.8. klo 13-17 Pirtillä (sisällä tai terassilla). Ajatus on, että mantereelta ei tuoda tavaraa, vaan kierrätetään saaressa. Myytäväksi tuodut tavarat viedään lopuksi pois myyjän toimesta. Pirtille ei saa jättää mitään tavaraa! Suurista esineistä voi tuoda esim. ilmoituksen.

Yhteissauna lauantaisin heinä-elokuussa

 • vk 27 6.7. 14-16 miehet ja 16-18 naiset
 • vk 28 13.7. 14-16 naiset ja 16-18 miehet
 • vk 29 20.7. 14-16 miehet ja 16-18 naiset
 • vk 30 27.7. 14-16 naiset ja 16-18 miehet
 • vk 31 3.8. 14-16 miehet ja 16-18 naiset
 • vk 32 10.8. 14-16 naiset ja 16-18 miehet
 • vk 33 17.8. 14-16 miehet ja 16-18 naiset
 • vk 34 24.8. Elojuhla
 • vk 35 31.8. 14-16 miehet ja 16-18 naiset

(Aloitusvuoro vaihtelee tasapuolisuuden vuoksi.)


Sama maja ei saa varata sekä perjantain että lauantain vuoroja. Jos vuoroja on lauantaina vapaana, niitä voi varata samalle päivälle. Sunnuntai-varaukset toimivat kuten ennenkin.


Saunalle laitetaan ruutuvihko, johon merkitään saunojien nimet ja majan numero. Tämä toimii kävijälaskurina sekä laskutusperusteena. Yhteisvuoron saunakäynnin hinta on 2€/aikuinen, mutta lastenkin nimet merkitään pukuhuoneessa olevaan vihkoon.


Alle kouluikäiset lapset voivat saunoa kummalla tahansa vuorolla huoltajan kanssa.

Kaivojen vedenlaatu 2018

Kaivoveden laatu suositellaan tutkittavan kolmen vuoden välein. Vuonna 2018 näytteet otettiin 5.6. Molempien kaivojen mikrobiologinen vedenlaatu oli hyvä, yläkaivossa oli rauta- ja humuspitoisuus (KMnO4-luku) koholla ja alakaivossa oli humuspitoisuus koholla. Humus vaikuttaa veden väriin, mutta sitä voi käyttää talousvetenä. Tutkimustulokset: yläkaivo ja alakaivo.

Trampoliini

Koitto ry on päättänyt luopua trampoliinista saaressa. Syy ei ole trampoliinin kustannus vaan laaja vahingonkorvausvastuu sekä haaste pitää trampoliini käyttökuntoisena. Trampoliinionnettomuudet voivat olla vakaviakin ja korvausvastuuta ei voi väistää sillä, että ilmoitetaan käytön olevan omalla vastuulla. Koitto ry on kuitenkin myöntänyt luvan yksityishenkilöiden ylläpitämän trampoliinin sijoitukseen saaressa. Sijoituksesta ja kunnossapitovastuusta on laadittu kirjallinen sopimus. Trampoliini on mökkiläisten lasten käytössä.

Trampoliini on nyt lentopallokentällä, jossa se toivottavasti herättää vähemmän saaressa liikkuvien turistien huomiota. Trampoliinin käyttöohjeet ovat sen vieressä sekä luettavissa Koiton nettisivuilla. Trampoliini on myös lukittu, lukkoon käy saaren avain (sama kuin huusseihin).

Lammassaaren lapsiperheiden vanhempia pyydetään ohjeistamaan lapsia trampoliinin käytöstä, sekä siitä että trampoliini tulee lukita käytön jälkeen. Kaikkien Lammassaarelaisten toivotaan puuttuvan luvattomaan käyttöön tai ilkivaltaan, sillä hyväkuntoisesta trampoliinista on paljon iloa lapsille. Palautetta trampoliiniin liittyen voi lähettää johanna.kallio@iki.fi.

Talkoot ja muut tapahtumat 2019

Vuoden aikana järjestetään kolmet talkoot, joihin kaksiin tulisi mökkiläisten osallistua. Sovi korvaavat talkootyöt johtokunnan kanssa.

 • Kevättalkoot 4.5.
 • Maalaus-ja jättipalsamitalkoot 5.-7.7. (ei järjestetä)
 • Syystalkoot 28.9.

Juhannusjuhlat järjestetään 21.6. ja Elojuhlat 24.8.

Lammassaarelaisten Facebook-ryhmä

Lammassaarelaisille on perustettu suljettu Facebook-ryhmä. Ryhmässä voi mm. myydä ja ostaa tavaraa, kysyä johtokunnalta asioista ja keskustella saaren asioista. Pyydä kutsua ja tule mukaan!

https://www.facebook.com/groups/678235822278094/

Jätteen poltto saaressa

Mökkiläisiä muistutetaan Helsingin kaupunkin ympäristönsuojelumääräyksistä, joiden mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty:

17 § Jätteiden poltto kiinteistöllä

"Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kielto ei koske kuivaa, puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä, jota poltetaan asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin käyttöä sytykkeenä.

Risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto on kielletty asemakaavassa osoitetuissa rakennuskortteleissa ja niiden ulkopuolella taajaan rakennetuilla alueilla. Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista tynnyrissä tai vastaavassa astiassa."
Kaivojen vesinäytteet

Helsingin kaupunki on kunnostanut molemmat saaren kaivot 2015 ja kaivoista otettiin vesinäytteet. Molempien kaivojen vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset, joten vesi on juomakelpoista. HUOM! saunalle ja Pirtille tuleva vesi ei välttämättä ole juomakelpoista, sillä vesi seisoo varastosäiliössä. Analyysitulokset ovat täällä.

Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2024

Helsingin kaupunki on valmistellut alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.