Ajankohtaista mökkiläisille

Lammassaaren syystalkoot lauantaina 29.9.

Ohjelma:

 • Työjako ja läsnäololista Pirtillä klo 8:00-9:15.
 • Aamupuuro klo 8:00-8:45
 • Talkoolounas klo 14:00
 • Saunat: naiset klo 15-17, miehet klo 17-19.

Tervetuloa mukaan kunnostamaan saarta!

Kaivojen vedenlaatu 2018

Kaivoveden laatu suositellaan tutkittavan kolmen vuoden välein. Vuonna 2018 näytteet otettiin 5.6. Molempien kaivojen mikrobiologinen vedenlaatu oli hyvä, yläkaivossa oli rauta- ja humuspitoisuus (KMnO4-luku) koholla ja alakaivossa oli humuspitoisuus koholla. Humus vaikuttaa veden väriin, mutta sitä voi käyttää talousvetenä. Tutkimustulokset: yläkaivo ja alakaivo.

Trampoliini

Koitto ry on päättänyt luopua trampoliinista saaressa. Syy ei ole trampoliinin kustannus vaan laaja vahingonkorvausvastuu sekä haaste pitää trampoliini käyttökuntoisena. Trampoliinionnettomuudet voivat olla vakaviakin ja korvausvastuuta ei voi väistää sillä, että ilmoitetaan käytön olevan omalla vastuulla. Koitto ry on kuitenkin myöntänyt luvan yksityishenkilöiden ylläpitämän trampoliinin sijoitukseen saaressa. Sijoituksesta ja kunnossapitovastuusta on laadittu kirjallinen sopimus. Trampoliini on mökkiläisten lasten käytössä.

Trampoliini on nyt lentopallokentällä, jossa se toivottavasti herättää vähemmän saaressa liikkuvien turistien huomiota. Trampoliinin käyttöohjeet ovat sen vieressä sekä luettavissa Koiton nettisivuilla. Trampoliini on myös lukittu, lukkoon käy saaren avain (sama kuin huusseihin).

Lammassaaren lapsiperheiden vanhempia pyydetään ohjeistamaan lapsia trampoliinin käytöstä, sekä siitä että trampoliini tulee lukita käytön jälkeen. Kaikkien Lammassaarelaisten toivotaan puuttuvan luvattomaan käyttöön tai ilkivaltaan, sillä hyväkuntoisesta trampoliinista on paljon iloa lapsille. Palautetta trampoliiniin liittyen voi lähettää johanna.kallio@iki.fi.

Kesän 2018 yhteiset juhlat

Lammassaaren perinteiset Juhannusjuhlat vietetään 22.6.2018 ja Elojuhlat 18.8.2018 tervetuloa!

Talkoot 2018

Vuoden aikana järjestetään kuudet talkoot, joihin kaksiin tulisi mökkiläisten osallistua.

 • Risunpolttotalkoot 3.3.
 • Kevättalkoot 5.5.
 • Jättipalsamitalkoot 3.7.
 • Jättipalsamitalkoot 17.7.
 • Pirtin maalaustalkoot 20-22.7. (säävaraus)
 • Syystalkoot 29.9.

Mikäli et pääse kevät- ja/tai syystalkoisiin, voi talkootyön korvata jollain edellä mainitulla. Muita kertakorvaustehtäviä ei vuonna 2018 ole.

Lammassaarelaisten Facebook-ryhmä

Lammassaarelaisille on perustettu suljettu Facebook-ryhmä. Ryhmässä voi mm. myydä ja ostaa tavaraa, kysyä johtokunnalta asioista ja keskustella saaren asioista. Pyydä kutsua ja tule mukaan!

https://www.facebook.com/groups/678235822278094/

Jätteen poltto saaressa

Mökkiläisiä muistutetaan Helsingin kaupunkin ympäristönsuojelumääräyksistä, joiden mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty:

17 § Jätteiden poltto kiinteistöllä

"Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kielto ei koske kuivaa, puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä, jota poltetaan asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin käyttöä sytykkeenä.

Risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto on kielletty asemakaavassa osoitetuissa rakennuskortteleissa ja niiden ulkopuolella taajaan rakennetuilla alueilla. Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista tynnyrissä tai vastaavassa astiassa."

NATTOURS-hanke

NATTOURS-hanke kunnostaa vuonna 2017 Lammassaaren pitkospuut. Kulkemaan pääsee uusinnan aikana.

Katso hankkeen nettisivut ja facebook-sivut.

Hankkeen etenemisestä lyhyesti:

 • Avajaisretkitapahtuma 31.5.2018
 • Infotilaisuus järjestettiin Pirtillä 1.6.2017, muistio on luettavissa tästä.
 • Pitkospuiden alkuosuus on uusittu (15.4.2017)
 • Pitkospuiden alkuosuutta uusitaan ja polku kulkee kiertotietä (25.3.2017)
 • Uusia polkurakenteita on rakennettu talven aikana sisätiloissa noin neljä metriä pitkiksi moduleiksi. Niiden kuljetus maastoon nykyisen polun varteen alkaa nyt vielä pakkaskelien aikaan, jolloin ruovikko on jäässä. (23.2.2017)
 • Testipitkospuuosuus on rakennettu, hanke selvittää talven ajan niiden vedenkorkeuden ja säiden vaihtelun kestävyyttä. (24.9.2016)
 • Hankkeen tiedote 25.8.2016
 • Keskustelutilaisuus järjestettiin Pirtillä 11.8.2016, muistio on luettavissa tästä.
Kaivojen vesinäytteet

Helsingin kaupunki on kunnostanut molemmat saaren kaivot 2015 ja kaivoista otettiin vesinäytteet. Molempien kaivojen vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset, joten vesi on juomakelpoista. HUOM! saunalle ja Pirtille tuleva vesi ei välttämättä ole juomakelpoista, sillä vesi seisoo varastosäiliössä. Analyysitulokset ovat täällä.

Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2024

Helsingin kaupunki on valmistellut alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.