Ajankohtaista mökkiläisille

Juhannus 2021

Juhannusaatto - Perjantai 25.6.

14.00-16.00 Sauna naiset
16.00-18.00 Sauna miehet
18.00 Lipunnosto
Klo 18.15 Kahvitarjoilu
Klo 20.00 Kokko (säävarauksella)

Sauna

ajalla 14.6.2021-31.8.2021
ma suljettu/saunan kuivatus
ti klo 16.00 - 24.00
ke klo 16.00 - 24.00
to klo 16.00 - 24.00
pe klo 16.00 - 24.00
la klo 12.00 - 14.00 ja klo 18.00 - 24.00
su klo 12.00 - 24.0

Kesän yhteissaunat lauantaisin

Kesä-elokuu 2021

vk 22 (5.6.) 14-16 naiset ja 16-18 miehet
vk 23 (12.6.) 14-16 miehet ja 16-18 naiset
vk 24 (19.6.) 14-16 naiset ja 16-18 miehet
vk 25 (25.6.) 14-16 naiset ja 16-18 miehet JUHANNUS
vk 25 (26.6.) 14-16 miehet ja 16-18 naiset JUHANNUS
vk 26 (3.7.) 14-16 naiset ja 16-18 miehet
vk 27 (10.7.) 14-16 miehet ja 16-18 naiset
vk 28 (17.7.) 14-16 naiset ja 16-18 miehet
vk 29 (24.7.) 14-16 miehet ja 16-18 naiset
vk 30 (31.7.) 14-16 naiset ja 16-18 miehet
vk 31 (7.8.) 14-16 miehet ja 16-18 naiset
vk 32 (14.8.) 14-16 naiset ja 16-18 miehet ELOJUHLA
vk 33 (21.8.) 14-16 miehet ja 16-18 naiset
vk 34 (28.8.) 14-16 naiset ja 16-18 miehet
(Aloitusvuoro vaihtelee tasapuolisuuden vuoksi.)

Yhteissaunan lämmittäminen on saunojien vastuulla.


Sama maja ei saa varata sekä perjantain että lauantain vuoroja. Jos vuoroja on lauantaina vapaana, niitä voi varata samalle päivälle. Sunnuntai-varaukset toimivat kuten ennenkin. Maanantaina sauna kuivuu ja ei ole varattavissa.

Saunalle laitetaan ruutuvihko, johon merkitään saunojien nimet ja majan numero. Tämä toimii kävijälaskurina sekä laskutusperusteena. Yhteisvuoron saunakäynnin hinta on 2 €/aikuinen, mutta lastenkin nimet merkitään pukuhuoneessa olevaan vihkoon.
Johtokunnan kokoonpano

Yhdistykselle on valittu uusi johtokunta 31.3. pidetyssä vuosikokouksessa.

Nina Östman, puheenjohtaja
Otto-Wille Koste, varapuheenjohtaja
Kirsi Tuomi, sihteeri
Kirsi Ojanperä, taloudenhoitaja
Mika Pääkkönen
Reijo Haimi
Santeri Harju
Sami Kulju
Sanna Peltola
Sara Hirsimäki
Kari Pelttari
Jasmin Nuora

Vuoden 2021 laskut

Laskutusjärjestelmä on muuttunut ja jokainen lasku lähetetään erikseen (ei mökkikirjeen mukana kuten aiemmin). Ethän tee maksusuorituksia ilman laskua ja viitenumeroa. Lisätietoja laskut (ät) koitto.net.

Laskutuspäivämäärät informoitiin etukäteen, jotta mökkiläiset osaavat varautua ennakkoon. Maavuokra laskutetaan kahdessa erässä (14.6. ja 14.8.), saunamaksut ja saarenhoitomaksut 16.11. Ne maksut, jotka päätetään vuosikokouksesssa laskutetaan vuosikokouksen jälkeen.

Laituri

Tällä hetkellä on tiedossa seuraavaa:
* Helsingin kaupunki rakentaa kustannuksellaan uuden huoltolaiturin Lammassaareen. Rakentamisen tarkempi aikataulu ei ole vielä selvillä.
* Se, että kaupunki on kirjallisesti vahvistanut huoltolaiturin rakentamisen, on Koitolle huomattava taloudellinen helpotus.
* Koitto on saanut kirjallisesti luvan pystyttää huoltolaiturin paikalle tilapäisen laiturin, jotta saaressa saadaan välttämättömät kuljetukset toimimaan.
* Asemakaavassa Lammassaareen on osoitettu kaksi muutakin laituripaikkaa, vaikka Koiton vuokrasopimuksessa on maininta vain yhdestä. Näille paikoille on tavoitteena rakentaa saarelaisten veneille tarkoitetut laiturit. Rakentamisen tavoitteellinen aikataulu on 2021.
* Uusia laitureita varten Koitto on saanut kirjalliset ohjeet mitä laitureilta edellytetään: suunnitelmapiirrokset, ELY-keskuksen lausunto ja toimenpidelupa. Uusista laitureista tehdään myös sijoitussopimukset kaupungin kanssa.
* Uusien laitureiden rakentamisessa hyödynnetään vanhan huoltolaiturin rakenteita ja suunnitelmat teetetään tämä huomioiden.
* Tulevaisuudessa rannoilla ei saa säilyttää veneitä, vaan veneet ovat laitureissa kesäisin.

Mökkiläisiä pyydetään antamaan työrauha etenkin kaupungin viranomaisille, jottei heitä kuormiteta yksittäisillä kyselyillä.

Sauna

Vuoroja voi varata normaalisti omalle mökkikunnalle, Yhteissaunavuorot ovat vuoroviikoin heinä- ja elokuussa.

Saunaa ei voi varata maanantaisin, jolloin on kuivatuspäivä.

Huom! Sairaana ei saa tulla saunaan!

Muistathan että saunan tulipesää ei saa pakata täyteen. Palotilan tulee olla riittävän ilmava, jotta hormi ei nokeennu.

Lammassaaren ulkoilupolut, polkupyöräparkki ja kottikärryjen säilytysalue

Kaupunki on tehnyt suunnitelmaluonnoksen saaren ulkoilureittien kunnostamiseksi, sekä polkupyöräparkin ja kottikärryparkin rakentamisesta. Tavoitteena on parantaa Lammassaaren virkistyskäyttöä kunnostamalla nykyiset tallatut reitit kulutusta kestäviksi ulkoilupoluiksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Pornaistenniemen virkistysalueet siistitään suunnittelemalla polkupyöräparkki ja kiinnityspaikka lammassaarelaisten kottikärryille.

Suunnitelmat laaditaan vuoden 2020 aikana. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 28.11.2019 ja Koitto laati luonnokseen palautekoosteen.

Kaupunki on laatinut vuorovaikutusmuistion, jossa käydään läpi ja kommentoidaan kaikki saatu palaute.

Vuorovaikutusmuistio:

Luonnosvaiheen materiaalit:

Kaivojen vedenlaatu 2018

Kaivoveden laatu suositellaan tutkittavan kolmen vuoden välein. Vuonna 2018 näytteet otettiin 5.6. Molempien kaivojen mikrobiologinen vedenlaatu oli hyvä, yläkaivossa oli rauta- ja humuspitoisuus (KMnO4-luku) koholla ja alakaivossa oli humuspitoisuus koholla. Humus vaikuttaa veden väriin, mutta sitä voi käyttää talousvetenä. Tutkimustulokset: yläkaivo ja alakaivo.

Trampoliini

Koitto ry on päättänyt luopua trampoliinista saaressa. Syy ei ole trampoliinin kustannus vaan laaja vahingonkorvausvastuu sekä haaste pitää trampoliini käyttökuntoisena. Trampoliinionnettomuudet voivat olla vakaviakin ja korvausvastuuta ei voi väistää sillä, että ilmoitetaan käytön olevan omalla vastuulla. Koitto ry on kuitenkin myöntänyt luvan yksityishenkilöiden ylläpitämän trampoliinin sijoitukseen saaressa. Sijoituksesta ja kunnossapitovastuusta on laadittu kirjallinen sopimus. Trampoliini on mökkiläisten lasten käytössä.

Trampoliini on nyt lentopallokentällä, jossa se toivottavasti herättää vähemmän saaressa liikkuvien turistien huomiota. Trampoliinin käyttöohjeet ovat sen vieressä sekä luettavissa Koiton nettisivuilla. Trampoliini on myös lukittu, lukkoon käy saaren avain (sama kuin huusseihin).

Lammassaaren lapsiperheiden vanhempia pyydetään ohjeistamaan lapsia trampoliinin käytöstä, sekä siitä että trampoliini tulee lukita käytön jälkeen. Kaikkien Lammassaarelaisten toivotaan puuttuvan luvattomaan käyttöön tai ilkivaltaan, sillä hyväkuntoisesta trampoliinista on paljon iloa lapsille. Palautetta trampoliiniin liittyen voi lähettää johanna.kallio[ät]iki.fi.

Jätteen poltto saaressa

Mökkiläisiä muistutetaan Helsingin kaupunkin ympäristönsuojelumääräyksistä, joiden mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty:

17 § Jätteiden poltto kiinteistöllä

"Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kielto ei koske kuivaa, puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä, jota poltetaan asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin käyttöä sytykkeenä.

Risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto on kielletty asemakaavassa osoitetuissa rakennuskortteleissa ja niiden ulkopuolella taajaan rakennetuilla alueilla. Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista tynnyrissä tai vastaavassa astiassa."