Raittiusyhdistys Koitto ry. Lammassaari, Helsinki

Raittiusyhdistys Koitto ry:n hallinnoima Lammassaari sijaitsee luonnonsuojelualueen keskellä, Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Lammassaari on Helsingin kaupungin omistama ulkoilusaari. Siellä sijaitsee yksi Viikin lintutorneista.

14.10.1883 perustettu Koitto ry omistaa saarella olevat isommat rakennukset. Juhlava Pohjolan Pirtti on myös ulkopuolisten vuokrattavissa. Pienempää Lepolaa taas ollaan kunnostamassa. Lisäksi saarella on yli sata yksityistä pikkumökkiä.

Lammassaari

Lammassaari sijaitsee keskellä kansainvälisestikin merkittävää ns. Ramsar-lintukosteikkojen suojelusopimuksen piiriin kuuluvaa Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualuetta. Alue kuuluu myös Suomen Natura 2000-verkostoon. Alue on 254 ha:n suuruinen ja se sijaitsee keskellä Helsinkiä. Helsingin kaupungin tavoitteena onkin suojella alueen linnustoa ja kasvillisuutta. Kaupungin ympäristöviranomaiset ovat laatineet luonnonsuojelualuetta varten hoito- ja käyttösuunnitelman.

Luonnonsuojelualueella on mm. monta lintutornia, joista yksi on Lammassaaressa. Lintuhavaintoja alueella on 1940-luvun alusta saakka. Luonnonsuojelualueella on havaittu kolmisen sataa lintulajia, yhtenä uusimmista merikotka ja amerikanhaapana. Mustakurkku-uikku, sotkat ja nokikana ovat kärsineet pohjaelimistön ja uposkasvillisuuden häviämisestä. Niittyjen kutistumisesta ovat puolestaan kärsineet lapasorsa, kahlaajat, niittykirvinen ja keltavästäräkki. Järviruovikon rehevöitymisestä ovat hyötyneet luhta- ja ruovikkolinnut. Pikkutikka ja satakieli iloitsevat rantametsien hallitusta hoitamattomuudesta.

Pitkospuut ja vedenkorkeus

Lammassaaren pitkospuille nousee vesi kun vedenkorkeus ylittää +60cm