Palvelut kesämajan omistajille

Talonmies

Joka kesä pyritään palkkaamaan saareen talonmies, noin touko-syyskuun ajaksi. Talonmies huolehtii saaren yleisestä huollosta, eikä häntä ole siis tarkoitettu mökkiläisten omien remonttien tms. tekoon. Talonmiehen puhelinnumero on 050-359 1031.

Sauna

Saunavuoro (tunti/päivä/mökki) varataan merkitsemällä nimi ja mökin numero varauslistaan. Varauksia voi tehdä samalle ja seuraavalle päivälle, ei pidemmälle. Sama maja ei saa varata sekä perjantain että lauantain vuoroja. Jos vuoroja on lauantaina vapaana, niitä voi varata samalle päivälle. Varauksissa on hyvä välttää pitkiä "hyppytunteja" mikäli mahdollista. Päivittäin ensimmäinen vuoro alkaa klo 12 ja viimeinen saunavuoro klo 23. Varauslista löytyy postilaatikosta saunan päädystä. Maanantai on kuitavatuspäivä.


Saunaohjeet löytyvät saunan pukuhuoneesta. Ensimmäinen saunoja lämmittää saunan, hänelle vuoro on maksuton, kun saunojia on vähintään lämmittäjä + kolme saunojaa. Saunan lämmittäjä täyttää sekä saunassa että saunan eteisessä olevat puutelineet. Kuivimmat polttopuut ovat liiterissä, joten olisi hyvä käyttää ne ensimmäisenä. Saunan lämmittäjä huolehtii, että sauna ympäristöineen on siisti illan saunojille. Saunan tulisijaa ei saa pakata täyteen puita. Viimeinen saunoja huolehtii pesuhuoneen lattian huolellisesta kuivauksesta ja avaalöylyhuoneen oven ennen poistumistaan.

Saunan vesi tulee alakaivosta, jonka vesi ei ole juomakelpoista. Vettä lämmitetään padassa ja saunojien tulee huolehtia, että pataan jää lämmintä vettä myös muille saunojille. Tarvittaessa padan tulipesään sytytetään tuli.

Saunatilat luonnollisesti jätetään yhtä siistiin kuntoon kun tultaessa. Mm. rannalla olevat jalkojenpesuvedet on hyvä vaihtaa, mikäli vadit ovat täynnä hiekkaa.


HUOM! SAUNAAN VAIN TERVEENÄ!

Jätehuolto

Kunkin mökkiläisen tulee mahdollisuuksien puitteissa huolehtia itse jätteensä mantereelle. Lammassaaressa on kuitenkin toimiva jätehuolto, joka perustuu jätteiden lajitteluun.

  • Palavat jätteet on pyrittävä polttamaan mökin omassa uunissa, grillissä tai yhteisessä roskanpolttotynnyrissä rannassa. Saunalla voidaan polttaa maalaamatonta puuta. Painekyllästettyä puuta ei saa polttaa.
  • Biojätteet voi kompostoida joko huussien lähistöllä olevissa komposteissa tai omassa kompostissa. Omaa kompostia perustettaessa tulee huomioida se, että ruoantähteille tarkoitettu komposti tulee olla suljettu. Lehtiä ja muuta puutarhajätettä voi kompostoida myös avokompostissa.
  • Metalliromu viedään mantereelle kierrätykseen tai säilytetään mökillä ja viedään roskakatokselle Koiton järjestämään metallikeräykseen. Metallikeräyksistä tiedotetaan erikseen.
  • Palautuspullot ja -tölkit viedään takaisin kauppaan. Pantillisia tölkkejä voi myös viedä jätekatokseen, josta veneelliset mökkiläiset voivat niitä vapaasti viedä kauppaan. Pantittomat juoma- ja säilyketölkit ovat metalliromua.
  • Ongelmajätettä ei kerätä Lammassaaressa. Ongelmajätteet on toimitettava mantereelle keräykseen, ks. http://www.hsy.fi/. Haavi yhteysalus vie maksusta akkuja ja mm. televisioita ja jääkaappeja - lisätietoja talonmieheltä. Pirtin terassin alla ei ole enää kierrätyskeskusta.
  • Sekajäte viedään jätekatokseen tai kuljetetaan itse kotimatkalla kaupunkiin. Jätteet laitetaan katoksen roska-astioihin täyttäen ne vasemmalta oikealle. Mikäli roska-astioissa on muuta kuin täysiä jätesäkkejä, tulee jätekuljetus kalliimmaksi. Jätekatoksen ulkopuolella olevat jätesäkkitelineet on tarkoitettu ulkoilijoille, ei mökkiläisille.
  • Rakennusjätettä ei saa tuoda jätekatokseen.
Juhannuskokkoon kootaan palavaa puuta Juhannusaattona, mikäli kokopoltetaan. Ennen juhannusta ja sen jälkeen ei kokkopaikalle saa tuoda mitään. Kokosta tiedotetaan vuosittain erikseen.

Kaivot

Lammassaaressa on kaksi kaivoa. Helsingin kaupunki kunnosti kaivot 2014-2015. Kaivojen vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti. Uusien tulosten perusteella alakaivon vesi täyttää talousveden vaatimukset, mutta yläkaivon vesi ei, joten se on suljettu ja odottaa kaupungin kunnostusta.

Alakaivon analyysitulokset 2021

Yläkaivon analyysitulokset 2021

Alakaivon analyysitulokset 2018

Yläkaivon analyysitulokset 2018

Alakaivon analyysitulokset 2015

Yläkaivon analyysitulokset 2015

Pirtille, saunalle, Pirtin edessä olevalla aukean vesipisteeseen sekä huusseille tulee alakaivon vettä. Tämä vesi ei ole juomakelpoista! Vesi pumpataan alakaivosta säiliöihin, jossa vesi seisoo pitkiäkin aikoja. Täten ei ole varmuutta että vesi olisi esim. saunalle tullessaan enää juomakelpoista.

Lammassaaren avain

Saunan, roskakatoksen, huussin ja kaivon lukot ovat sarjoitettu samalle avaimelle. Tarkemmat ohjeet saat Koitto ry:n johtoryhmän puheenjohtajalta. Vanhan mökin kaupan yhteydessä myös avainoikeus siirtyy uudelle omistajalle.

Kaasua saaresta

Saaressa on kesällä myynnissä 11 kg ja 5 kg teräksisiä kaasupulloja, tyhjää pulloa vastaan. Kaasupullot sijaitsevat venelaiturirannassa kaasukaapissa josta ilmenee kaasunmyyjien tiedot.

Huussit

Lammassaaressa on 8 kuivakäymälää, kolmessa eri rakennuksessa. Huussit 1 ja 2 ovat lukittuja ja oveen sopii Lammassaaren avain. Huusseissa ei ole wc-paperia, joten varaa mökillesi paperit huussikäyntejä varten. Huussiin pitää lisätä kuiviketta aina käynnin jälkeen, liian märkä komposti alkaa haista.

Kuivakäymälät tyhjennetään jälkikomposteihin talkootyönä. Kompostia käytetään maanparannukseen Lammassaaressa, joten huussiin ei saa heittää roskia.

Venepaikat

Saaren laiturissa on 18 Koiton jäsenille tarkoitettua venepaikkaa. Laituripaikat ovat haluttuja ja varaudu useamman vuoden jonotukseen. Voit ilmoittautua laituripaikkajonoon puheenjohtajalle. Käyttämättömät laituripaikat luovutetaan edelleen vuosittain. Laituripaikan huolto (kuten poiju) kuuluu vuokralaiselle.


Veneitä voi säilyttää saaren rannassa talvella, mutta ne on laskettava vesille viimeistään kesäkuun 15. päivänä. Talviteloille vedettyyn veneeseen on kiinnitettävä lappu, josta käy selville veneen omistaja.

Työkalujen lainaus

Yhdistyksellä on laaja työkaluvalikoima saaren kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnossapitoon. Silloin kun työkalut eivät ole talonmiehen käytössä niin ne ovat yhdistyksen jäsenten vuokrattavissa.


Työkalujen vuokraaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä talonmieheen ja sopimalla vuokrausaika. Työkalujen luovutus tapahtuu talonmiehen toimesta ja hän myös kuittaa työkalut palautetuiksi. Vuoden aikana kertyneet vuokramaksut peritään kultakin vuokraajalta seuraavan vuoden mökkimaksujen 2. erän yhteydessä. Työkaluissa on mm. aggregaatti, kompressori, naulain sekä perusvälineitä kuten rautakankia ja sahoja.

Veneen lainaus

Koitto ry:llä on kaksi venettä, joita voi lainata. Lisätietoja puheenjohtajalta tai talonmieheltä.