Linkkejä

Asemakaava

Lammassaaren asemakaava 11775, tullut voimaa 26.6.2009: Asemakaava (1,8Mt)

Asemakaavan selostusosa, kuvaus kaavan taustasta ja tavoitteista: Asemakaavan selostusosa (25Mt)


Rakentaminen

Rakentamistapaohje, jota noudatetaan uudessa ja korjausrakentamisessa: Rakentamistapaohje

Rakentamishankkeen hyväksymislomake: Muutoshyväksyntälomake (46kt)

Tämä on liite

Mökin myyminen

Siirtoilmoituspohja, täytetään kaupan yhteydessä: Siirtoilmoitus (76kt)


Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2024

Helsingin kaupunki on valmistellut alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2007:5

Maisema Lepolan alueesta