Mökkien myynti, rakentaminen ja korjaaminen

Kesämajan myyminen

Mökkikauppoja tehtäessä on huomioitava mm. seuraavat seikat:

- Ennen kauppojen solmimista myyjän on Koitolta pyydettävä rasitustodistus, jotta mahdolliset mökkiin kohdistuvat maksamattomat suoritukset tulevat ostajan tietoon.

- Mökin myyjän täytyy kertoa ostajalle onko mökki rakentamistapaohjeen mukainen.

- Mökkikauppa on alistettava Koiton johtokunnan vahvistettavaksi - Koiton on mm. varmistuttava, että uusi omistaja on helsinkiläinen yksityishenkilö ja täyttää muutenkin Koiton ja kaupungin välisessä vuokrasopimuksessa määrätyt ehdot.

- Mökin ostaja(t) toimittaa Koitolle otteen väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi että ostaja(t) on helsinkiläinen. Mökin omistajien tulee asua samassa taloudessa (ks vuokrasopimus).

- Mökistä laaditaan siirtoilmoitus Koitolle (3kpl, yksi Koitolle, yksi myyjälle ja yksi ostajalle), jotta uuden omistajan tiedot tulevat mökkirekisteriin.

- Uusi mökkiläinen allekirjoittaa vuokrasopimuksen (2kpl, yksi Koitolle, yksi ostajalle).

- Koitolle on toimitettava kopio kauppakirjasta, koska verottaja rinnastaa Koiton kiinteistöyhtiöön ja näin ollen vaatii vuosittain Koitolta tiedot myytyjen mökkien entisistä ja uusista omistajista, kauppahinnasta jne.

Mikäli kaupantekoon liittyvät asiat ovat epäselviä, kannattaa olla etukäteen yhteydessä Koiton puheenjohtajaan, jolta saa tarvittavia neuvoja.

Koitto ry:n johtkunta ei välitä mökkejä. Mökkiä toivovan kannattaa seurata Lammassaaren ilmoitustaulua, tai laittaa ilmoitustaululle ostoilmoitus.

Varainsiirtovero

Uuden omistajan tulee maksaa varainsiirtovero mökkirakennuksesta irtaimistoineen.

Lue lisää Veron sivuilta ja tiedotteesta.

Uuden kesämajan rakentaminen

Uuden majan rakentamiseen tai vanhan majan laajentamiseen, korottamiseen tai muihin suurempiin muutostöihin tulee hakea lupa Koitto ry:ltä.

Luvan hakemissa Koitto ry:lle tulee toimittaa
1) rakennustapasitoumus ja
2) rakennuspiirustukset.
Rakennustapasitoumusdokumentin saa yhdistyksen puheenjohtajalta ja siinä rakentaja sitoutuu noudattamaan Helsingin kaupungin rakentamistapaohjeita. Osana rakennusprosessia rakennuttajan tulee hakea hyväksyntä yhdistykseltä sekä perustusten että pystyrungon valmistuttua. Hyväksyntää varten rakennuttajan tulee pyytää tarkastuskäynti puheenjohtajan kautta.

Rakennuspiirustuksena on esitettävä mökin julkisivupiirustus, josta käy ilmi rakennuksen suunniteltu ilme, väri ja perustustapa.

Mökkien korjaaminen

Myös korjausrakentamisessa tulee noudattaa rakentamistapaohjetta. Jos mökin korjaamisessa julkisivu muuttuu, muutos täytyy etukäteen hyväksyttää Koitto ry:llä. Muistakin muutoksista, kuten terasseista on tehtävä ilmoitus johtokunnalle.

Rakennustarvikkeiden kuljettaminen saareen

Pitkospuita pitkin voi tuoda suuriakin tavaramääriä kerralla.

Suurten rakennustarvikemäärien kuljettaminen saareen tapahtuu joko vesireittiä tai pitkospuita pitkin. Koitto omistaa perämoottorilla varustetun veneen, jota se vuokraa jäsenilleen tavaran kuljetukseen. Jos olet siirtämässä kerralla paljon rakennustarvikkeet, niin siirtopalvelu kannattaa ostaa Staralta. Stara vuokraa Haavi -yhteysvenettä tuntipohjaisesti ja veneen vuokraan kuuluu kaksi työmiestä. Mökin tarpeisto siirtyy esim. Verkkosaaren laiturista Lammassaareen päivässä.

Yleensä mökkiläiset siirtävät rakennustarvikkeet pitkospuita pitkin kottikärryjen tai kuljetuskärryn avulla. Moottoriajoneuvojen käyttö on saaressa kielletty.Sivu päivitetty 11.2.2023